Ofsetová a digitálna tlač

Od vizitiek po knihy, v malom aj veľkom...

Tlačiareň Impress v Bratislave už 25 rokov ponúka kvalitné polygrafické služby zahŕňajúce grafické spracovanie, predtlačovú prípravu, maloplošnú digitálnu a ofsetovú tlač a knihárske spracovanie. Za rozumné ceny poskytujeme rýchle a spoľahlivé služby podporené dlhoročnými skúsenosťami. Neváhajte nás osloviť s akoukoľvek požiadavkou na tlač, tlačíme už od jedného kusa.

Ofsetová tlač

 • Vizitky
 • Samoprepisy
 • Hospodárske tlačivá
 • Letáky
 • Zborníky
 • Obaly
 • Hlavičkové papiere
 • Merkantily
 • Katalógy
 • Brožúry
 • Vstupenky
 • Skriptá
 • Knihy
Viac o OFSETOVej TLAČi

Digtálna tlač

 • Čierno-biela a plnofarebná tlač vizitiek, letákov, brožúr, kníh...
 • Čiernobiele a plnofarebné kopírovanie vo vysokej kvalite
 • Tlač a kopírovanie na počkanie, aj v nízkych nákladoch už od jedného kusa
Viac o Digitálne TLAČi

Grafické štúdio

 • Grafické návrhy a úpravy
 • Vyraďovanie a príprava PDF pre ofsetovú a digitálnu tlač
 • Výroba firemného loga
 • Scanovanie
 • Zalamovanie

Knihárske spracovanie

 • Väzby V1 až V8
 • Znášanie
 • Skladanie
 • Perforovanie
 • Rezanie
 • Laminovanie
 • Vysekávanie