Príjem tlačových dát

Okrem kvality tlače a správnej voľby tlačovej technológie a materiálu tvorí významný poddiel na úspešnom vyhotovení Vašej zákazky aj kvalita Vami dodaných podkladov. Na to, aby ste boli s vyhotovením Vašej tlačoviny spokojní, je potrebné, aby ste nám dodali kvalitne pripravené, vyvážené a farebne správne nastavené podklady vo vhodnom formáte. Uvádzame preto základné požiadavky na dodanie dát. V prípade, že nasledujúcim informáciám nerozumiete, chcete sa poradiť resp. požadujete, aby sme pre Vás vytvorili resp. upravili podklady my, neváhajte nás kontaktovať.

Možnosti doručenia dát:

 • Osobne na adresu prevádzky na CD resp. DVD nosiči alebo USB kľúči.
 • Uploadovaním na FTP server.
 • Zaslaním e-mailu na adresu info@tlaciarenimpress.sk - len PDF súbory do 10MB, ostatné na FTP.
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
 • Fakulta Managementu Univerzity Komenského
 • Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
 • Hotel Aston

Formáty dodaných dát:

 • Kompozitný neseparovaný súbor pdf v tlačovej kvalite, alebo ps, eps, tiff.
 • Súbor musí obsahovať všetky stránky zákazky, bez vyradenia.

Technické parametre dokumentov pre digitálnu tlač:

 • Grafika s presahmi minimálne 2 mm, s orezovými značkami.
 • Bitmapy min. 300 dpi, 8 - bitové kódovanie.
 • Max. rozmery: 520 x 740 mm, potlačiteľná plocha: 510 x 735 mm.
 • Farby len vo farebnom priestore CMYK resp. PANTONE.
 • Musia byt správne vložené všetky písma (prípadne v krivkách).
 • Logá a obrázky na čierno-bielych stranách musia byť zhotovené v stupňoch šedej (Grayscale), celé čiernobiele strany musia byť v Grayscale.
 • Záväzne určiť požadované zadelenie šírky okrajov strany.
 • Čistý formát strany a potlačenej plochy na výtlačku je rovnaký podľa požadovaného zadelenia šírky vnútorného a horného okraja v dokumente. Toto zadelenie musí byť rovnako dodržané na všetkých párnych a nepárnych stranách.
 • Dokument PDF nesmie obsahovať ICC profily.

Pokyny pre zasielanie dát prostredníctvom FTP:

 • Prístupové práva na server klient obdrží po doručení objednávky na tlač.
 • Klient môže odoslať dáta na skúšku do tlačiarne elektronickou poštou na emailovú adresu: info@tlaciarenimpress.sk.
Vyžiadajte si cenovú ponuku